Tietoa muutoista

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus tai postinjakelun keskeytys kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta postisi tulee oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien. Voit tehdä muuttoilmoituksen Postille ja/tai maistraatille. Internetissä ja puhelimitse voit tehdä ilmoituksen itsestäsi ja samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistäsi.

Netissä

Muuttoilmoitus maistraateille ja Postille tehdään Postin verkkopalvelussa, jossa voit lisäksi päivittää myös muut yhteystietosi Postille. Vaatii tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla, Postin käyttäjätunnuksella tai kansalaisvarmenteella (esim. sirullisella henkilökortilla).

Netissä ilmoittamiseen voi noutaa Postista maksuttoman käyttäjätunnuksen, jos ei ole verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia. » Tee muuttoilmoitus ja päivitä yhteystietosi

Puhelimitse

Voit tehdä muuttoilmoituksen myös puhelimitse ma-pe klo 8-16:
suomeksi 0295 535 535 (pvm/mpm).
ruotsiksi 0295 535 536 (pvm/mpm).

Ilmoita muutosta Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen verkkopalvelussa tai lomakkeella.

Lomakkeella

Lomakkeen saat Postista tai maistraatista.
» Postien osoitteet ja aukioloajat
» Maistraattien osoitteet ja aukioloajat
» Muutto ulkomailla

Yrityksen osoitteenmuutos

Yrityksen ja yhteisön osoitteenmuutokset, jakelun keskeytykset ja osoiteilmoitukset voit tehdä Postin verkkopalvelussa:
» Yrityksen osoitteenmuutos

Lähde: Posti


Maasta- ja maahanmuutto

Yleiset periaatteet

Maasta- ja maahanmuuttotilanteissa sosiaaliturvaasi vaikuttaa ensinnäkin se, onko kyseessä lyhytaikainen vai vakinainen muutto. Myös se, mihin maahan olet muuttamassa tai mistä maasta muutat Suomeen, vaikuttaa sosiaaliturvaasi. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
EU/ETA-maiden sekä Sveitsin välillä muuttavien sosiaaliturvaa sääntelee EU-lainsäädäntö. Toiseen Pohjoismaahan, USA:han, Kanadaan, Chileen, Israeliin ja Australiaan tai näistä maista Suomeen muuttavien sosiaaliturvaan vaikuttavat Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset.
Lisätietoa Kelan sivuilta: Yleiset periaatteet

Muutto ulkomaille

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin asumisesta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava.

Ulkomaille muuttavien oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan pääsääntöisesti oleskelun keston perusteella. Jos tarkoituksenasi on muuttaa ulkomaille alle vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja olet oikeutettu Kelan etuuksiin. Jos taas tarkoituksenasi on olla ulkomailla yli vuoden ajan, muuttoasi pidetään vakinaisena, jolloin oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy useimmissa tapauksissa muuttoajankohtaan.

Mikäli alun perin alle vuodeksi eli tilapäiseksi suunniteltu ulkomailla oleskelu kestääkin yli vuoden eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla henkilöillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat kuitenkin edelleen kiinteät, voit säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa otetaan huomioon yksilölliset olosuhteet, kuten asumisaika Suomessa ja ulkomailla, perhesiteet, asumisolosuhteet ja toistuva oleskelu Suomessa.

Kelan etuudet on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, maksetaanko niitä tilapäisesti tai vakinaisesti ulkomailla oleskeleville. Joitakin etuuksia ei makseta ulkomaille lainkaan. Tarkemmin etuuksista kerrotaan kohdassa Etuuksien maksu.

Lisätietoa Kelan sivuilta: Muutto ulkomaille

Muutto Suomeen

Oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan sen perusteella, kuinka pitkästä oleskelusta on kysymys. Jos tarkoituksesi on muuttaa Suomeen vakinaisesti, pääset pääsääntöisesti Suomen sosiaaliturvan piiriin muuttohetkestä lukien ja voit saada Kelan etuuksia.

Vakinaiseksi asumiseksi lasketaan esimerkiksi paluumuutto, vähintään kahden vuoden työskentely Suomessa sekä avioliitto tai muu läheinen perhesuhde Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön. Lisäksi vaaditaan, että oleskelulupasi on myönnetty vähintään vuodeksi, jos olet velvollinen oleskeluluvan hankkimaan. Oleskelulupia myöntää Maahanmuuttovirasto.

Vakinaisesti Suomeen muuttavien on haettava Suomen sosiaaliturvan piiriin pääsyä Kelan lomakkeella Y 77. Suomen sosiaaliturvaan kuuluville annetaan kirjallinen päätös asiasta ja heille myönnetään Kela-kortti. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
Jos muutat Suomeen tilapäisesti asumaan, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan sosiaaliturvaetuuksiin. Esimerkiksi opiskelijoiden katsotaan muuttavan Suomeen vain tilapäisesti, jos muuton ainoa syy on opiskelu. Poikkeuksena ovat toisesta Pohjoismaasta muuttavat opiskelijat, jotka voivat päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos heidät on merkitty täällä asuvaksi väestötietojärjestelmään.
Sinulla ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan, jos saat EU-lainsäädännön tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella etuuksia jostakin toisesta maasta tai kuulut muuten jonkin toisen maan sosiaaliturvan piiriin. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi

  • toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät
  • rajatyöntekijät
  • toisesta Pohjoismaasta lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet sekä
  • vieraan valtion tai valtioiden välisen järjestön palveluksessa olevat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
Lisätietoa Kelan sivuilta: Muutto Suomeen ja Sosiaaliturvalinkkejä
Lähde: KELA


Maanmittauslaitoksen palvelut

Kiinteistökaupoissa tutustu myös Maanmittauslaitoksen palveluihin. Maanmittaustoimistot eri puolilla Suomea ovat apunasi. Kaupan kohdetta koskevat kiinteistörekisteritiedot, maanmittaustoimitusten kartat sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot saat maanmittaustoimistosta.

Kiinteistökauppa ja kirjaamisasiat
Aineistot ja palvelut


Kierrätä

Jokaisesta muutosta jää aina jotain ylimääräistä, ja uutta ostetaan vanhan tilalle. Pidä huoli, että pois heittämäsi tavarat löytävät uuden kodin tai oikean paikkansa kierrätyspisteissä. Kattavan listan kierrätyspisteistä löydät kierratys.info sivuston kierrätystä koskevista hakutuloksista.

Kierratys.info sivuston avulla voit paikantaa asuinalueesi kierrätyspisteet. Kätevästä kartasta löydät aluekeräyspisteiden lisäksi myös lähimmät lasi-, ongelmajäte-, paristo-, ja paperinkeräyspisteesi.

Muista myös kysyä kierrätyspalvelua muuttosi yhteyteen. Tällöin muuttoyritys toimittaa tarpeettomat kalusteet, kodinkoneet ja muun muuttoylijäämän kierrätyksen kautta energiaksi ja uusiomateriaaliksi.

Lähde: kierratys.info