Tietoa muutoista

Nettomaahanmuutto edellisvuotta pienempää vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan Suomeen muutti 31 797 henkeä vuonna 2017, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Maahanmuuttajia oli 3 108 vähemmän kuin vuonna 2016. Myös maastamuutto väheni edellisvuodesta. Suomesta muutti ulkomaille 16 973 henkeä, 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Suomen saama muuttovoitto väheni 14 824 henkeen edellisen vuoden 16 823 hengestä.

Suomen ja ulkomaiden välinen muuttoliike 1993–2017

Taulukko: Maahanmuuttajista oli ulkomaan kansalaisia 23 735, eli 75 prosenttia vuonna 2017. Maastamuuttajista 60 prosenttia, 10 167, oli Suomen kansalaisia. Ulkomaan kansalaisista Suomi sai muuttovoittoa 16 929 henkeä, mutta oman maan kansalaisista tuli 2 105 hengen muuttotappio.

Maahanmuuton voitto EU:n ulkopuolelta muuttaneista

Suomen saama muuttovoitto koostui lähes täysin EU:n ulkopuolelta tulleista muuttajista vuonna 2017. Muutto muista kuin EU-maista tosin vähentyi edellisestä vuodesta ja myös muutto EU:n ulkopuolisiin maihin oli vähäisempää. Maahanmuuton netto EU:n ulkopuolisesta muutosta väheni 14 249:ään edellisen vuoden 15 716:sta.

Maahanmuuton voitto oli suurin Irakista, 2 369 muuttajaa, toiseksi suurin Syyriasta, 1 422 muuttajaa ja kolmanneksi suurin Venäjältä 1 420 muuttajaa.

Muutto EU-maista Suomeen väheni edelliseen vuoteen verrattuna 721 hengellä ollen 12 192 vuonna 2017. Maastamuutto EU-maihin on puolestaan nyt tasaantunut. Suomesta muutti EU-maihin viime vuonna 11 617 henkeä, joka oli 189 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellä kuvatun kehityksen seurauksena Suomi saikin lähes puolet vähemmän muuttovoittoa EU-maista kuin edellisenä vuonna, 575 henkeä.

Kuntien välisiä muuttoja enemmän, kuntien sisäisiä muuttoja vähemmän

Vuonna 2017 kuntien välisiä muuttoja oli 287 839, mikä on 5 582 enemmän kuin vuonna 2016. Maakuntien välisten muuttojen määrä oli 136 684, missä oli kasvua 3 454 muuttoa, kun edellisenä vuonna sitä oli vain 686 muuton verran. Maakuntien sisäisiä muuttoja tehtiin 151 155, mikä oli 2 128 muuttoa edellisvuotta enemmän. Kunnassamuuttoja oli 572 688 vuonna 2017, mikä oli 18 142 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maan sisäisessä muuttoliikkeessä määrällisesti eniten muuttovoittoa sai Uudenmaan maakunta ja toiseksi eniten Pirkanmaan maakunta. Uudenmaan voitto oli 7 804 ja Pirkanmaan 2 109 henkeä. Väkilukuun suhteutettu muuttovoitto oli suurin Manner-Suomessa Uudellamaalla, jonka muuttovoitto oli lähes viisi promillea. Pirkanmaan suhteellinen muuttovoitto oli vähän pienempi kuin Uudenmaan.

Määrällisesti eniten maassamuutossa väestöään menetti Pohjanmaan maakunta, 1 402 henkeä. Kymenlaakson suhteellinen muuttotappio oli suurin, lähes kahdeksan promillea. Pohjanmaalla suhteellinen muuttotappio oli toiseksi suurinta. Kuntien välisessä muutossa 15 maakuntaa oli muuttotappiollisia.

Maakunnille muuttovoittoa maahanmuutosta

Kansainvälisessä muuttoliikkeessä kaikki maakunnat saivat muuttovoittoa. Sen huomioon ottaminen vähentää maassamuutossa muuttotappiollisten maakuntien määrää jonkin verran. Nettomaahanmuuton ja nettomaassamuuton summa oli tappiollinen 12 maakunnassa. Manner-Suomessa maakunnan nettomaahanmuutto oli suhteellisesti suurin Pohjanmaalla ja pienin Etelä-Pohjanmaalla.

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus tai postinjakelun keskeytys kannattaa tehdä hyvissä ajoin, jotta postisi tulee oikeaan osoitteeseen halutusta päivämäärästä lähtien. Voit tehdä muuttoilmoituksen Postille ja/tai maistraatille. Internetissä ja puhelimitse voit tehdä ilmoituksen itsestäsi ja samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistäsi.

Netissä

Muuttoilmoitus maistraateille ja Postille tehdään Postin verkkopalvelussa, jossa voit lisäksi päivittää myös muut yhteystietosi Postille. Vaatii tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla, Postin käyttäjätunnuksella tai kansalaisvarmenteella (esim. sirullisella henkilökortilla).

Netissä ilmoittamiseen voi noutaa Postista maksuttoman käyttäjätunnuksen, jos ei ole verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia. » Tee muuttoilmoitus ja päivitä yhteystietosi

Puhelimitse

Voit tehdä muuttoilmoituksen myös puhelimitse ma-pe klo 8-16:
suomeksi 0295 535 535 (pvm/mpm).
ruotsiksi 0295 535 536 (pvm/mpm).

Ilmoita muutosta Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen verkkopalvelussa tai lomakkeella.

Lomakkeella

Lomakkeen saat Postista tai maistraatista.
» Postien osoitteet ja aukioloajat
» Maistraattien osoitteet ja aukioloajat
» Muutto ulkomailla

Yrityksen osoitteenmuutos

Yrityksen ja yhteisön osoitteenmuutokset, jakelun keskeytykset ja osoiteilmoitukset voit tehdä Postin verkkopalvelussa:
» Yrityksen osoitteenmuutos

Lähde: Posti

Liikenteen tiedotus

Liikennetilanne / Liikennevirasto

Maasta- ja maahanmuutto

Yleiset periaatteet

Maasta- ja maahanmuuttotilanteissa sosiaaliturvaasi vaikuttaa ensinnäkin se, onko kyseessä lyhytaikainen vai vakinainen muutto. Myös se, mihin maahan olet muuttamassa tai mistä maasta muutat Suomeen, vaikuttaa sosiaaliturvaasi. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
EU/ETA-maiden sekä Sveitsin välillä muuttavien sosiaaliturvaa sääntelee EU-lainsäädäntö. Toiseen Pohjoismaahan, USA:han, Kanadaan, Chileen, Israeliin ja Australiaan tai näistä maista Suomeen muuttavien sosiaaliturvaan vaikuttavat Suomen solmimat sosiaaliturvasopimukset.
Lisätietoa Kelan sivuilta: Yleiset periaatteet

Muutto ulkomaille

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin asumisesta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava.

Ulkomaille muuttavien oikeus Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan pääsääntöisesti oleskelun keston perusteella. Jos tarkoituksenasi on muuttaa ulkomaille alle vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja olet oikeutettu Kelan etuuksiin. Jos taas tarkoituksenasi on olla ulkomailla yli vuoden ajan, muuttoasi pidetään vakinaisena, jolloin oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan päättyy useimmissa tapauksissa muuttoajankohtaan.

Mikäli alun perin alle vuodeksi eli tilapäiseksi suunniteltu ulkomailla oleskelu kestääkin yli vuoden eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.

Ulkomailla säännöllisesti yli puolet vuodesta oleskelevilla henkilöillä ei yleensä ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Jos siteesi Suomeen ovat kuitenkin edelleen kiinteät, voit säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa otetaan huomioon yksilölliset olosuhteet, kuten asumisaika Suomessa ja ulkomailla, perhesiteet, asumisolosuhteet ja toistuva oleskelu Suomessa.

Kelan etuudet on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, maksetaanko niitä tilapäisesti tai vakinaisesti ulkomailla oleskeleville. Joitakin etuuksia ei makseta ulkomaille lainkaan. Tarkemmin etuuksista kerrotaan kohdassa Etuuksien maksu.

Lisätietoa Kelan sivuilta: Muutto ulkomaille

Muutto Suomeen

Oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan ratkaistaan sen perusteella, kuinka pitkästä oleskelusta on kysymys. Jos tarkoituksesi on muuttaa Suomeen vakinaisesti, pääset pääsääntöisesti Suomen sosiaaliturvan piiriin muuttohetkestä lukien ja voit saada Kelan etuuksia.

Vakinaiseksi asumiseksi lasketaan esimerkiksi paluumuutto, vähintään kahden vuoden työskentely Suomessa sekä avioliitto tai muu läheinen perhesuhde Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön. Lisäksi vaaditaan, että oleskelulupasi on myönnetty vähintään vuodeksi, jos olet velvollinen oleskeluluvan hankkimaan. Oleskelulupia myöntää Maahanmuuttovirasto.

Vakinaisesti Suomeen muuttavien on haettava Suomen sosiaaliturvan piiriin pääsyä Kelan lomakkeella Y 77. Suomen sosiaaliturvaan kuuluville annetaan kirjallinen päätös asiasta ja heille myönnetään Kela-kortti. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
Jos muutat Suomeen tilapäisesti asumaan, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan sosiaaliturvaetuuksiin. Esimerkiksi opiskelijoiden katsotaan muuttavan Suomeen vain tilapäisesti, jos muuton ainoa syy on opiskelu. Poikkeuksena ovat toisesta Pohjoismaasta muuttavat opiskelijat, jotka voivat päästä Suomen sosiaaliturvan piiriin, jos heidät on merkitty täällä asuvaksi väestötietojärjestelmään.
Sinulla ei ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan, jos saat EU-lainsäädännön tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella etuuksia jostakin toisesta maasta tai kuulut muuten jonkin toisen maan sosiaaliturvan piiriin. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi

  • toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä lähetetyt työntekijät
  • rajatyöntekijät
  • toisesta Pohjoismaasta lähetettyjen työntekijöiden perheenjäsenet sekä
  • vieraan valtion tai valtioiden välisen järjestön palveluksessa olevat työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Jos muutat Suomeen tilapäisesti toisesta EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
Lisätietoa Kelan sivuilta: Muutto Suomeen ja Sosiaaliturvalinkkejä
Lähde: KELA

Hyödyllisiä numeroita

  • Poliisi ja yleinen hätänumero 112
  • Hinauspalvelu 0800 13 500 (Valtakunnallinen, josta saa tiedot lähimmästä hinauspalvelusta)
  • Tienkäyttäjän linja 0200 2100 (Tiehallinto, liikenne- ja säätiedot 24 h/vrk)
  • Autoliiton tiepalvelu 0200 8080 (puhelun hinta 1,95 €/min + pvm, tilatut palvelut ovat maksullisia, jonotus on maksullinen)
  • Suomen Tiepalvelumiehet 0600 00200 (puhelun hinta 1,99 € min pvm)

Maanmittauslaitoksen palvelut

Kiinteistökaupoissa tutustu myös Maanmittauslaitoksen palveluihin. Maanmittaustoimistot eri puolilla Suomea ovat apunasi. Kaupan kohdetta koskevat kiinteistörekisteritiedot, maanmittaustoimitusten kartat sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot saat maanmittaustoimistosta.

Kiinteistökauppa ja kirjaamisasiat
Aineistot ja palvelut

Kierrätä

Jokaisesta muutosta jää aina jotain ylimääräistä, ja uutta ostetaan vanhan tilalle. Pidä huoli, että pois heittämäsi tavarat löytävät uuden kodin tai oikean paikkansa kierrätyspisteissä. Kattavan listan kierrätyspisteistä löydät kierratys.info sivuston kierrätystä koskevista hakutuloksista.

Tutustu myös JLY:n sivustoon.

Kierratys.info sivuston avulla voit paikantaa asuinalueesi kierrätyspisteet. Kätevästä kartasta löydät aluekeräyspisteiden lisäksi myös lähimmät lasi-, ongelmajäte-, paristo-, ja paperinkeräyspisteesi.

Muista myös kysyä kierrätyspalvelua muuttosi yhteyteen. Tällöin muuttoyritys toimittaa tarpeettomat kalusteet, kodinkoneet ja muun muuttoylijäämän kierrätyksen kautta energiaksi ja uusiomateriaaliksi.

Lähde: kierratys.info, JLY